barmettler architektur_chappelhof holz_neubau efh_18_1995x2660