barmettler architektur_chappelhof holz_neubau efh_17_1995x2660