barmettler architektur_chappelhof holz_neubau efh_16_1995x2660