barmettler architektur_chappelhof holz_neubau efh_15_1995x2660