barmettler architektur_chappelhof holz_neubau efh_14_1995x2660