barmettler architektur_chappelhof holz_neubau efh_13_1995x2660