barmettler architektur_chappelhof holz_neubau efh_12_1995x2660