barmettler architektur_chappelhof holz_neubau efh_09_1995x2660