barmettler architektur_chappelhof holz_neubau efh_08_1995x2660