barmettler architektur_chappelhof holz_neubau efh_07_2660x1995