barmettler architektur_chappelhof holz_neubau efh_05_1995x2660x1995