barmettler architektur_chappelhof holz_neubau efh_04_1995x2660